Temaer

På OffDig 2024 har vi fokus på fem hovedtemaer, som alle giver stof til eftertanke, refleksion og drøftelse.

Det digitale liv

Digitale teknologier forandrer vores liv – fra den måde, vi kommunikerer på, til, hvordan vi lever og arbejder.

Under dette spor undersøger vi, hvordan vi navigerer i et samfund, hvor grænserne mellem den fysiske og digitale verden er i opløsning, og vi reflekterer over, hvordan teknologi kan være en hjælpende hånd, fremfor en kold erstatning for menneskelig kontakt.

Og hvad med kompetencerne? Hvordan får vi kompetencerne til at forstå og høste gevinsterne af den digitale udvikling, der griber ind i alle dele af samfundet? Digital inklusion, kompetencer, brugerrejser og ny teknologi er nøgleord under dette spor.

Den digitale organisation

Dette spor vil fra forskellige vinkler belyse forholdet mellem det digitale og det offentliges opgaveløsning og organisering med fokus på temaerne kompetencer, ledelse og governance, offentlig-privat samarbejde samt betydning af den politiske rammesætning. Dermed gives bolden op til spændende diskussioner af det digitales betydning for den måde, som den offentlige sektor - og medarbejderne i den - fungerer og løser sine opgaver på og hvordan offentlige organisationer er indrettet nu og fremover.

 

Vilde udfordringer

Vi kender alle til udfordringerne: færre erhvervsaktive og en stor stigning i antallet af ældre – en demografisk udfordring, der allerede nu tester vores sundhedsvæsen og varsler et snarligt kollaps, hvis vi ikke finder nye løsninger. 

Verden er blevet mere usikker, og usikkerheden begrænser sig ikke til kampvogne og soldater – krigen udfolder sig også i cyberspace, hvor den udfordrer vores digitale infrastruktur. Samtidig kan klimakrisen ikke længere ignoreres. Den er her, og den truer vores samfund. Ja, der er nok af problemer, men der er heldigvis også gode løsninger.

På dette spor stiller vi derfor spørgsmålet: "Hvordan kan digitalisering og digitale løsninger bidrage til at løse de ’vilde’ virkelige udfordringer og hvordan får vi skaleret de gode idéer og løsninger, så de rent faktisk bliver realiseret?"

 

Danmark i verden

Danmark i verden – eller måske burde vi have kaldt temaet ”Verden i Danmark”? For mere end nogensinde før påvirker ny lovgivning, ny teknologi, en tid med krig i Europa og nye økonomiske magtcentre vores digitale strategi samt den måde, vi former vores digitale løsninger herhjemme.

På dette spor giver vi plads til debatter og oplæg om techgiganternes rolle, hybridkrig, nye cybertrusler og ikke mindst, hvordan de mange initiativer og regler fra EU – NIS2, AI-Act, Data Spaces og Digital Wallet med flere – påvirker vores digitale løsninger nu og i fremtiden.

 

Fra EDB til ESG

Hvordan kan digitalisering og nye teknologier understøtte den bæredygtige udvikling? Dette spor sætter fokus på bæredygtighed i bredden med udgangspunkt i ESG-modellens tre dimensioner: Environmental, social og governance.

Vi undersøger, hvordan nye teknologier gør det muligt hurtigt og effektivt at omsætte komplekse data til indsigter, der kan drive større effektivitet, kvalificeret beslutningstagning og meningsfulde handlinger i forbindelse med den grønne omstilling.