Keynote: Visionerne for Danmarks digitalisering

Marie Bjerre, digitaliserings- og ligestillingsminister (V)

StregDigitaliseringen foregår i disse år i et ekstremt højt tempo. Kunstig intelligens, automatisering og big data er blot nogle af de teknologiske tendenser, der forandrer vores verden og dagligdag, og som skaber nye muligheder i den offentlige sektor.

Men hvilke politiske visioner er der for digitaliseringen i den offentlige sektor? Hvordan kan og skal digitaliseringen understøtte fremtidens velfærdssamfund? Og hvordan griber vi udviklingen an på en måde, så vi høster gevinsterne uden at gå på kompromis med værdier som menneskelig kontakt og retten til et privatliv i en digital tidsalder?

Det er nogle af de emner, vi tager fat på i denne samtale med Danmarks digitaliseringsminister, Marie Bjerre.