Ignite: Data er noget, vi gør sammen


D. 8/3 kl.13.10 - 13.50: Caféen
 
Seks korte oplæg, sekts fyrrige fortællinger; alt sammen på en halv time – Ignite er det hele på en gang, Less Is More!

Alle taler om data, de myriader af forskellige data som omgiver os, som vi producerer og ventes at bygge en bedre fremtid på. Det er ingen kunst at indsamle dem – kunsten er at gøre det rigtigt, så vi får noget at arbejde med. I denne session sætter vi fokus på de data vi skaber og bruger i fællesskaber: De bedste data har vi ikke for os selv, og det største udbytte ligger dér hvor vi deler.

Oplægsholdere

Ta' med på fremtidens digitale rejse

Morten Reimer, partner, OptimumIT: Ta' med når Martin rejser fra et sted i Hovedstaden og til et badehotel i Ystad i en ikke så fjern fremtid. Martin rejser grønt, friktionsfrit og digitalt på tværs af forskellige transportformer med hjælp fra de nyeste digitale trafikinformations-services. Oplægsholder Morten Reimer er partner i OptimumIT. Morten har arbejdet med digitalisering og transformation i mere end 18 år, og har specialiseret sig inden for gennemførelse og implementering af komplekse agile teknologitransformationer, konsolidering og datadelingsprojekter i den offentlige sektor, særligt indenfor infrastruktur- og transportområdet.

 

Det geografiske økosystem – fælles om nye veje til datasamarbejder

Merve Polat, Fuldmægtig, SDFI: Med stadig mere komplekse problemer og et væld af forskelligartede brugerbehov, må vi slå os sammen på nye måder for at løse problemer og levere løsninger i passende kvalitet. I dataøkosystemer bidrager alle med det, de er bedst til, hvor brugerne er omdrejningspunktet. Åbne geografiske data spiller en nøglerolle i datadrevet beslutningstagning og understøtter en bred vifte af løsninger. Denne præsentation vil give et offentligt sektorperspektiv på det geografiske dataøkosystem, dets potentielle værdiskabelse og hvorfor 'økosystemtænkning' kan udfordre den måde, vi samarbejder på. Oplægsholder Merve Polat er fuldmægtig i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), hvor hun arbejder med politik og forretningsudvikling inden for data og digitalisering. Merve arbejder på at fremme nye værdiskabende anvendelser af data og digital infrastruktur på tværs af den offentlige sektor og i samarbejde med den private sektor.

 

GovTech Innovationsplatform – De store, de små og de nye virksomheder sammen med kommunerne

Sidsel Skovborg, projektleder, Digital Lead: Sidsel er Innovationsmager i Digital Lead og har et STORT hjerte for teknologiunderstøttelse af opgaveløsning i den offentlige sektor. Sidsel vil fortælle om DigitalLead, Danmarks nationale tech klynge – en TECH NGO, som understøtter innovation og samarbejde mellem virksomheder, startups, offentlige organisationer og vidensinstitutioner. Sidsel har en fortid i den kommunale sektor. I DigitalLead har hun i samarbejde med MS opstartet et koncept for mini-hackathons, som skal danne bro mellem store og små virksomheder og kommuner. Sidsel vil fortælle om indsatserne i DigitalLead – klimatech, cyber og digital adm og hvorfor det er så vigtigt at vi har de rette økosystemer af viden, kompetencer og resurser tilgængelige, som en del af at udvikle de digitale services i den offentlige sektor.


 

Grunddata lever i et økosystem på tværs af det offentlige og private

Peter Knudsen, chefkonsulent, SDFI: Grunddata fra Datafordeleren er et sammenhængende, stabilt og sikkert fundament i høj kvalitet, som danner grundlag for digitale løsninger på tværs af sektorer. Grunddata fra Datafordeleren er et afgørende element i datafundamentet for det digitale Danmark. Effektive digitale løsninger skal stå på et robust datagrundlag, og derfor er en fortsat udvikling og optimering af grunddata af stor strategisk betydning for både den offentlige sektor og de private udbydere, som leverer de digitale løsninger i dag og i fremtiden. Frie grunddata som datafundament kommer hele samfundet til gode, fordi sammenhængen i den offentlige forvaltning bliver forbedret, og nye forretningsmuligheder åbner sig for de private virksomheder. Ignite vil dykke ned i, hvilken værdi samarbejdet med det private har for det offentlige. Oplægsholder Peter Knudsen er chefkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), hvor han har ansvar for, at SDFI samarbejder med væsentlige aktører på tværs af det offentlige og private. Peter har et solidt kendskab til grunddata fra sin tid som programleder for ejendomsdataprogrammet, der er en del af grunddata.

 

Innovationsøkosystemet, en forudsætning for og lykkes med de største udfordringer

Steffen Svinth Thommesen, Digital Development Lead BU2, Cowi: I dette korte Ignite oplæg vil jeg dele COWI´s erfaringer med vores innovationsøkosystem COWI Co-creator, og hvorfor vi netop har valgt denne tilgang, og vise eksempler på hvad der konkret kommer ud af det. Vi kan ikke lave alt selv, hvis vi skal lykkes, så er det en forudsætning at vi indgår i samarbejder med andre virksomheder, universiteter og offentlige aktører. Jeg håber at oplægget efterfølgende kan følges op med dialog om både potentielle samarbejder men også hvordan vi skaber de bedste betingelser for innovation.

 

Landet, der skubber os i techgiganternes arme

Hinnerk Frech, politisk konsulent, Dansk IT: I løbet af de seneste år er vi begyndt at snakke mere og mere om techgiganternes magt og indflydelse. Alligevel kan vi kun få de offentlige apps fra f.eks. sundhedsvæsnet gennem techgiganternes appstores. Hvorfor, spørger Hinnerk Frech, politisk konsulent i Dansk IT.

Moderator 

Laura Pilmark, President of Copenhagen Debating Society