Tutorial: Når myndigheder skal lykkes med automatiseret sagsbehandling


D. 8/3 kl.12.50 - 13.20: Lokale 207
 
Anvendelsen af automatiseret sagsbehandling i den offentlige sektor er stigende og kan give gevinster i form af ensartethed, sikkerhed og effektivitet. Men automatiseret sagsbehandling kan også medføre problemer i form af tab af fleksibilitet og gennemsigtighed, ligesom det stiller anderledes kompetencekrav til medarbejdere og ledere.
 
Ulrik Røhl præsenterer seks operationelle nøgle-kapabiliteter, som myndigheder ideelt set bør løfte, når automatiseret sagsbehandling anvendes i lille eller stort omfang. Kapabiliteterne er baseret på undersøgelser af best (og worst) practice hos kommunale og statslige myndigheder:

1. Korrekte og forståelige begrundelser
2. Forventningsafstemning med borgeren (eller virksomheden)
3. Kombination af faglig og algoritmisk viden
4. Effektiv ledelsestilsyn
5. Løbende kvalitetssikring
6. Håndtering af komplekse system-sammenhænge.

Deltagerne i sessionen inddrages i diskussioner af prioritering og gives indsigt i hvad der kommer til at løfte både egne og andres arbejde med automatiseret sagsbehandling.

Oplægsholder

Ulrik Røhl er forsker på Institut for Digitalisering på Københavns Handelshøjskole (CBS) og desuden strategisk rådgiver i kommunernes IT-fællesskab. Endelig er han ’research fellow’ på Public Governance Institute på Katholieke Universiteit Leuven i Belgien. Han forsker i sammenhængen mellem god myndighedsadfærd, ledelse og digitalisering af den offentlige sektor, og er tidligere stabschef i Kombit. Han forsvarede i december 2022 sin Ph.D om sammenhængen mellem automatiseret sagsbehandling og god myndighedsadfærd.