Webinar: Gør verdensmål til hverdag i kommunen

Medarrangørevent: D. 22/6 kl. 09:00-10:00 afholdes af KMD: Kristian Jensen, tidligere udenrigsminister, særlig repræsentant, FN's Sikkerhedsråd, Maj Green, by- og miljødirektør, Gladsaxe Kommune og Sik Cambon Jensen afdelingsleder, KMD

 

Næsten 9 ud af 10 kommuner har nu besluttet sig for at arbejde med FN's verdensmål, og mange er allerede godt i gang. Det betyder også, at behovet for et digitalt rygstød begynder at melde sig. 

For hvordan bygger vi verdensmålene ind i hverdagens vaner? Hvordan kan en ny fælles IoT-standard bidrage til, at vi bruger vores ressourcer mere bæredygtigt? Og hvordan kan vi vide, hvad der virkelig batter på den bæredygtige bundlinje?

Tirsdag den 22. juni inviterer vi til webinar om, hvordan kommunerne kan tage de næste skridt mod FN's 17 verdensmål. Og vi får inspiration både fra helikopterperspektivet, fra en kommunal frontløber og gennem tre digitale nybrud.

Kristian Jensen, tidligere udenrigsminister og nu snart Danmarks særlige repræsentant i FN, giver os en indflyvning til dagen: Fra visionen med verdensmålene og EU's grønne mål til den danske og kommunale kontekst. Hvad kan kommunerne selv gøre? 

By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune Maj Green tager os fra verdensmål til hverdag. Hun fortæller, hvordan kommunen siden 2018 har integreret verdensmålene som strategisk afsæt - i kommunens styringskæde, i konkrete politikker og i hverdagens indsats bredt i organisationen. Hør, hvordan kommunen har omsat verdensmålene til lokale delmål og konkret handling.

Til webinaret kan du vælge at høre nærmere om hvordan kommunerne kan udvikle en køreplan til en klimaplan, nem tilgængelig IOT-infrastruktur eller om bæredygtigt indkøb i kommunerne. 

Tilmeld dig herEn køreplan til din klimaplan
66 kommuner har besluttet at arbejde med DK2020 og at udarbejde en klimaplan i CAP-rammen. Vi oplever at mange kommuner efterspørger et redskab som understøtter tilblivelsen af baseline og fremvisningen af effekterne af de CO2-reduktionstiltag som gennemføres. Først når vi ser noget virker – er de fleste af os med på at ændre vaner og rutiner. Det kræver mere relevant og aktuelle data end den data kommuner ofte arbejder med i dag. KMD vil gerne præsentere tankerne bag et Klima-dashboard til brug både intern i kommunerne og i forhold til borgere og virksomheder i deres område. 


Bæredygtigt indkøb
Bæredygtig indkøbsadfærd er helt afgørende for Kommunernes samlede bæredygtighed og indfrielse af verdensmålene. Samtidig skal der findes en balance hvor bl.a. kvalitet, leverancesikkerhed og mest for pengene går hånd i hånd med miljømæssige og sociale parametre. 

KMD har igangsat to udviklingsprojekter hvor målet er at:

  • Understøtte en mere bæredygtig indkøbsadfærd hos alle medarbejdere med indkøbsadgang

  • Påvirke leverandørerne i retning af at producere mere bæredygtigt og tilbyde mere bæredygtige produkter 
     
  • Rapportere et samlet overblik over CO2-udledningen i kommunen som virksomhed (Scope 1-3 i GHG-protokollen) opdelt på relevante underkategorier
     
  • Løbende afrapportere CO2-udledningen på indkøb og affald, energi mv. og dermed skabe grundlag for benchmarking internt og på tværs af interesserede kommuner. 


Nemt tilgængelig IOT-infrastruktur. Brug ressourcerne intelligent

Når I som kommune eller region ønsker at blive mere bæredygtige, kræver det ændret adfærd. Det kan I gøre intelligent ved at basere ændringerne på data med en grad af automatisering. Men hvordan får I brugbare data fra jeres miljø, skraldespande eller bygninger? 

I KMD arbejder vi med open-source løsninger som OS2IOT og FIWARE. De kan øge datagrundlaget for bæredygtige beslutninger ved hjælp af IoT og digitale tvillinger.

Læs mere her om webinaret