Cases med gnist

D. 22/6 kl. 15.00-17.00 - deltag online eller hos Dansk IT: Geodata og kunstig intelligens skal finde nye grønne løsninger- cases fra hackaton.

Geodata og kunstig intelligens skal finde nye grønne løsninger – virtuelt hackaton 

Geodata har potentiale i udviklingen af grønne løsninger, som bruger kunstig intelligens. Derfor inviterede Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Digitaliseringsstyrelsen i januar – februar 2021 til et virtuelt hackaton.Ni virksomheder, store som små, med interesse for datateknologi, gav deres bud på, hvordan geodata kan anvendes til at løse relevante problemstillinger. Af de ni deltager otte af dem her:

 • Bizkaze: René Kundby Nygaard
 • Cowi: Steffen Svinth Thommesen
 • DHI Gras: Rasmus Eskerod Borgstrøm + Mads Christensen
 • Knowit: Anders Richter
 • Kortomatic: Hans Hansen
 • Niras: Søren Zebitz Nielsen
 • Orca CPH: Martin Hedevang Andersen 

Mød de otte hold og hør om deres bidrag på eventet ’cases med gnist’ d. 22. juni kl. 15.00 – 17.00. Her får de alle mulighed for kort og med gnist at fortælle om deres tanker, forslag og perspektiver. Bagefter bliver der lejlighed til at netværke og tale videre, både til gaden og gården. 

 

Se optagelsen: 

 

Om udfordringen
Data og kunstig intelligens vurderes fra flere sider at kunne bidrage til vækst og styrke den grønne omstilling af Danmark. Med henblik på at vurdere mulighederne for anvendelse af kunstig intelligens med geodata afholdes derfor et hackaton med fokus på at udvikle løsninger, der benytter data fra et eller flere af disse datasæt:

 • Ortofoto/Satellitfoto - geometrisk oprettede billeder af hele Danmarks landskab set fra oven
 • Danmarks Højdemodel - digital terrænmodel, overflademodel og 3D punktsky af hele Danmark
 • GeoDanmark data - topografiske kortobjekter
 • Skråfoto - billeder af hele Danmark set skråt fra oven, optaget fra fly
 • Extra bytes - nyere LIDAR-data bestående af amplitude og pulse width, som ikke tidligere har være udstillet på denne måde.

Alle de anvendte datakilder er en del af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings arbejde med ansvarlig udstilling af data. Deltagerne skal på baggrund af datasættene udvikle en ny ide, koncept, prototype eller lignende, som kan skabe værdi og samtidig gerne understøtte en målsætning om grøn omstilling.

Læs mere hos Erhvervsstyrelsen om det afholdte hackaton og om vinderen: