Christel Schaldemose og Morten Løkkegaard, medlemmer af Europa-Parlamentet


D. 8/3 kl. 11.45 - 12.25: Store sal

Er EU-reguleringen gået over gevind?

Kom og hør EU- parlamentarikerne Morten Løkkegaard (V) og Christel Schaldemose (S) fortælle, om hvordan nye direktiver fra EU kommer til at påvirke den offentlige sektor i Danmark.


Oplægsholdere

Christel Schaldemose blev valgt til Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet den 26. maj 2019 med 65.179 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Christel Schaldemose i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D) og er medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO), hvor hun er koordinator for S&D, samt medlem af det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder (AIDA. Christel Schaldemose er uddannet historiker fra Syddansk Universitet.

Morten Løkkegaard blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre den 26. maj 2019 med 207.558 personlige stemmer. I Europa-Parlamentet sidder Morten Løkkegaard i Renew Europe Gruppen, hvor han er næstformand for Renew-gruppen og delegationsleder for Venstre. Morten er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, og i 1995 blev han tildelt German Marshall Fund legatophold i USA. Han har bl.a. været reporter og tv-vært hos Danmarks Radio. Morten er blevet tiltroet ordfører-roller på flere store digitale lovgivninger i EU, og har på den måde været med til at forme cybersikkerheden i EU.