Katherine Richardson, professor, Københavns Universitet


D. 8/3 kl. 10.35 - 11.15: Store sal

Hvordan kan digitaliseringen spille en betydelig rolle for en grøn og bæredygtige udvikling?
Der er behov for at reducere menneskernes træk på jordens ressourcer, og det er en sådan reduktion, den grønne omstilling skal levere. Mange sætter deres lid til, at teknologisk udvikling vil levere en grøn omstilling, men der er de færreste (om nogen) teknologiske indvindinger, som faktisk er mundet ud i en reduktion i ressourcetrækket. Digitalisering har et klart potentiale til at bidrage til at mindske brugen af jordens ressourcer, men udnyttelse af det potentiale kræver, at vi tænker udviklingen ind i systemiske rammer.

 

Oplægsholder

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet. Forsker i hvordan menneskelige aktiviteter påvirker Jordens overordnede miljøtilstand (Earth System Science), herunder hvordan havets biologiske processer påvirkes af og påvirker klima. Hun var formand for  Klimakommissionen (2008-2010) og udpeget af FN’s Generalsekretær som medlem af ekspertgruppen med ansvar for udarbejdelsen af FN’s 2019 Global Sustainable Development Report (GSDR).