Vilde velfærdsproblemer

Vi kender alle udfordringerne med færre erhvervsaktive og den store stigning i antallet af ældre – en demografisk udfordring, der allerede nu tester vores sundhedsvæsen og varsler et snarligt kollaps, hvis vi ikke finder nye løsninger. Samtidigt kan klimakrisen ikke længere ignoreres. Den er her, og truer vores samfund med stigende vandstand, tørke, hedebølger, skovbrande og mennesker på flugt. Og så skal vi ikke glemme krigen i Europa. Verdenen er blevet mere usikker. Og usikkerheden skyldes ikke kun kampvogne og soldater på landjorden i Ukraine - krigen foregår også i cyberspace og udfordrer vores digitale infrastruktur.  Ja, problemer er der nok af. Men på OffDig rykker vi tættere sammen for at finde svar. Vi stiller det vigtige spørgsmål: Hvordan kan digitalisering og digitale løsninger være med til at løse de ”vilde velfærdsproblemer”, så vores velfærdssamfund i sin helhed kan bestå?