Borgere og brugere

Digitale løsninger og teknologi er til for mennesker - ikke omvendt. Men hvordan tænker vi borgerne og brugerne med i udviklingen af de digitale løsninger, så teknologien i sidste ende bliver den støtte og hjælpende hånd, der er så hårdt brug for? Og hvordan sørger vi for, at vi alle får kompetencerne til at forstå og høste gevinsterne af den digitale udvikling, der griber ind i alle dele af samfundet? Vellykkede brugerrejser, total experience, inklusion og digitale kompetencer er nøgleordene under dette tema.