Temaer

På OffDig 2022 var der fokus på at give stof til eftertanke, refleksion og drøftelse, i lige så høj grad som OffDig stræber efter at give deltagerne et solidt fagligt udbytte.

Konferencen havde spændende keynotes, strategiske oplæg, interessante debatter og konkrete cases inden for fem hovedtemaer. På tværs af de fem hovedtemaer var der oplæg, der berører velfærd, data, sikkerhed, ledelse og lovgivning, så vi kom grundigt omkring alle områder inden for offentlig digitalisering. Læs om hovedtemaerne nedenfor.

Borgeren i centrum

Der er én ting, vi alle er fælles om: Vi er hver især borgere i en kommune, hver enkelt af os ved, hvad det gælder, når vi taler om 'borgeren i centrum'. Eller hvad? På OffDig sætter vi fokus på, hvordan vi som offentlig sektor tænker 'kundecentrisk', sætter borgeren i centrum for servicetilbud, for kommunikation og processer. Vi giver plads til de bedste cases, der viser, hvordan man kan gøre det lettere for borgere og virksomheder at møde den offentlige sektor. Det er jo (trods alt) borgerne, vi er her for.

Kompetencer

På OffDig tager vi det digitale Danmark i skole, og vi sætter fokus på kompetencer og kompetenceudvikling hele vejen rundt. Vi ser på, hvordan vi skal uddanne os selv og hinanden til det arbejdsmarked, som ingen har set andet end omridset af endnu. Glæd dig til debatter, workshops og cases, hvor kompetencer og kompetenceudvikling er i fokus. 

Infrastruktur

En velfungerende, moderne og fremsynet infrastruktur er dét, som binder den offentlige sektor sammen. Vi skal turde at tænke langsigtet, vi skal hylde sammenhængen, arbejde på tværs - udover egne mandater og resortområder, og vi skal tegne vejviseren mod den fremtid, vi skaber, sådan at vi kommer væk fra siloløsninger og snæversyn. Glæd dig til cases om infrastrukturprojekter på tværs af den offentlige sektor og glæd dig til skarpe bud på fremtidens digitale infrastruktur – i skyen og på land. 

Bæredygtig udvikling

Trods voksende politisk bevidsthed, planer og aftaler, er eksperterne enige: Kampen mod klimaforandringer skal op i fart, hvis målene om at begrænse den globale opvarmning skal nås. Den hastige teknologiske udvikling åbner for en lang række nye og smarte løsninger, som kan medvirke til skabe en mere bæredygtig verden. Presset på offentlige myndigheder på at omsætte politiske beslutninger og bevillinger til konkret og målbar klimahandling vokser dag for dag. På OffDig spørger vi derfor: Hvordan tænker vi bæredygtighed og digitalisering sammen, så vi får en reel mulighed for at leve op til Parisaftalen og nå FN's verdensmål? Hvilke løsninger er i spil og hvordan kan innovativ offentlige administration sætte myndighederne i stand til at levere resultater i det tempo borgere, politikere og eksperter forlanger? Og kan Danmark hjælpe verden omkring os ved at kombinere vores førertrøjer på grøn omstilling og offentlig digitalisering?
 

Tech og innovation

På OffDig 2022 har vi dedikeret et helt spor til tech og innovation. Se det som en åben invitation til at undersøge og debattere ny viden og nye teknologiske løsninger, som er målrettet borgere og virksomheder i Danmark. Vi undersøger, hvordan teknologier som AI, blockchain, kvantecomputere, IoT, robotteknologi mm. er med til at forme vores samfund og byer og påvirke den måde vi som mennesker arbejder, lærer, spiser, leger, socialiserer og bruger vores ressourcer.

På OffDig giver vi plads til barnlig begejstring og entusiasme over de mange muligheder og gevinster, men vi har også et øje for teknologiens skyggesider og dilemmaer – uanset om der er tale om dataetik, sikkerhedsproblemer eller teknologiens manglende empati og varme hænder.