Det skal der til for, at den digitale udvikling ender lykkeligt

Teknologien har fart på, og der vil ske en massiv yderligere digitalisering af alle aspekter af samfundet. Ifølge Peter Hesseldahl, forfatter og redaktør hos Mandag Morgen, er det afgørende, at vi stiller krav og selv er med til at sikre, at forandringerne bringer os fremgang fremfor katastrofe.

Det kan være svært ikke at frygte fremtiden og den forandring, der er på spil i de kommende år. Vi går en fremtid i møde, der vil være grundlæggende forandret når det kommer til teknologi, Internet of Things, "smarte" systemer, Big Data, cirkulær økonomi, mennesker og maskiners roller i forhold til hinanden, disruption og meget andet.

Men hvorfor ikke forholde os positive over for forandringerne i stedet for at frygte det værste? Ifølge Peter Hesseldahl skal vi gribe mulighederne - men samtidig stille krav og tænke borgerne ind i systemerne. Så skal det hele nok gå.

"Revolutionen starter nu – og det bliver fedt!", er titlen på oplægget, Peter Hesseldahl skal holde på OffDig 2022, hvor han får 40 minutter i Store Sal på konferencens første dag. Dansk IT har talt med Peter Hesseldahl om, hvad vi kan forvente af hans keynote.Store gevinster ved den digitale udvikling

- Der er ingen tvivl om, at digitalisering skaber og forstærker en lang række problemer, såsom fremmedgørelse og overvågning – men omvendt er det nærmest umuligt at forestille sig, at vi vil kunne løse de udfordringer, vi står overfor, uden at bruge alt det som digitalisering gør virkelig godt. Vi skal bruge digitaliseringen til at gøre vores liv bedre, ikke dårligere.

- Der er nogle helt klare fordele ved digitalisering, og nogle af de største gevinster er, at det skaber overblik og indsigt, det gør det muligt at håndtere komplekse problemer, det kan erstatte aktiviteter, der ellers ville kræve transport, det kan accelerere processer, det kan stille information til rådighed øjeblikkeligt og overalt, og det kan muliggøre kommunikation og udveksling af idéer og erfaringer.

Stil krav til de store Big Tech virksomheder

- De store private Big Tech virksomheder som Apple, Microsoft, Google mv. laver fantastisk software og tjenester! Men de har haft frit løb indtil videre, og der er mange ting, der ikke er blevet afklaret, og i længden kommer til at undergrave de store fordele vi har ved de globale tjenester.

- Vi er nødt til at finde ud af, hvad vi helt grundlæggende gør med ejerskab af data, som hvordan får alle noget ud af den? Vi skal have bedre styr på, hvordan vores egen data bliver brugt, og stille nogle krav, der sikrer, at de ikke bliver misbrugt. Det er vigtigt, at bevare tilliden i befolkningen, ellers vil ingen være med, og folk vil gå imod systemet. Men hvis tingene giver mening, og der er nogle helt klare retningslinjer, som sikrer en ordentlig, gennemskuelig og reguleret brug af de digitale tjenester, så vil man gerne være med og nyde godt af fordelene.

- Der bør også være en justering af monopollovgivning. Det er nødvendigt, for at være sikker på, at de store Big Tech virksomheder ikke misbruger deres store magt. Vi kan jo ikke afskaffe virksomhederne, og man skal bestemt heller ikke mane dem ned i helvede.

- Fremtidens digitale teknologi kan bruges til at frigøre mennesker til at være kreative, klogere, og bedre i stand til at opnå de mål, vi sætter os. Men de selvsamme funktioner kan også bruges til at fastholde, umyndiggøre, manipulere, distrahere og i værste fald overtage, i den forstand, at vi blindt følger systemet. Derfor skal rammebetingelserne på plads.

- Jo stærkere teknologien bliver, des stærkere bliver begge sider af sagen.

Tag hensyn til borgerne i systemerne

- Der VIL ske en massiv yderligere digitalisering af alle aspekter af samfundet, og udfordringen bliver at insistere på, at det skal bruges til at fremme en verden, de fleste føler sig hjemme, trygge og handlekraftige i.

- Det handler om at prioritere, og det er i høj grad et politisk spørgsmål. Hvis ikke man stiller krav, regulerer og bevidst indbygger hensynet til mennesker i systemerne, vil de være tilbøjelige til at fungere på måder, der koncentrerer magten, og gør det billigere, mere indbringende, og lettere for den, der driver systemet – snarere end for borgere og forbrugere.

- Men det behøver ikke at være sådan, og dér spiller de offentlige tjenester – den digitalisering, der netop skal tjene borgerne og det fælles bedste, snarere end rent økonomiske interesser – en afgørende rolle.

Glæd dig til Peter Hesseldahls oplæg på OffDig den 23. marts og find flere spændende talere i programmet.

Revolutionen starter nu – og det bliver fedt!

D. 23/3 kl.13.35-14.15: Store sal
Peter Hesseldahl, forfatter og redaktør, Mandag Morgen