Sundhedsspor på OffDig

Arbejder du med sundheds-it, kan du med en billet til OffDig få rigtig meget inspiration med hjem. På konferencens første dag d. 6. september, kan du opleve et helt spor med fokus på sundhed og desuden finde flere sundhedsfaglige oplæg på programmet d. 7. september. Sundhedssporet kører på Radisson, som er nabo til Musikhuset.

Sundhedsvæsnet som vi kender det, står over for fundamentale forandringer – og data, digitalisering og teknologi i øvrigt spiller en central rolle. Derfor har Dansk IT samlet teknologiske tendenser, politiske perspektiver og konkrete eksempler i en konference-i-konferencen, der sætter fokus på fremtidens sundhedsvæsen, og de konturer, vi ser af det allere i dag.

Stadigt flere mennesker lever stadigt længere. Samtidig bliver bliver vi bedre til at behandle, og forventningerne om et langt og sundt liv vokser. I en situation hvor såvel økonomien som adgangen til ’varme hænder’ er begrænset, stiller det helt nye krav til diagnostik og behandling. Opgaver, rollefordeling og ansvar for den enkeltes sundhed flytter sig mellem sektorer, mellem faggrupper og mellem patient og læge.

Med den indgangsvinkel tilbyder vi på OffDig, oplæg om de muligheder og svære dilemmaer en øget anvendelse af sundhedsdata stiller os over for. Vi har også samlet en række konkrete eksempler på, hvordan digital teknologi ændrer såvel mødet med patienten som den komplekse driftsorganisation, der ligger bag. Og vi drøfter hvad vi i skyggen af mere end et års pandemi har lært om digitalt beredskab, og hvordan de erfaringer peger frem mod reform og omstilling af sundhedsvæsnet.

Du kan blandt andet glæde dig til disse oplæg:

Dine data - vores sundhed

D. 6/9 kl.10.20 - 11.00: Radisson
Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

Digitalisering som løftestang for #DetNæreSundhedsvæsen

D. 6/9 kl.12.30 - 12.50: Radisson
Trine Holgersen, direktør, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland

Virtual Reality til behandling, forebyggelse og social rehabilitering af borgere

D. 6/9 kl.12.30 - 12.50: Radisson
Mads Nathaniel Lopes, teknoantropolog & project owner, Khora og Michael Berdiin Hansen cand.pæd.soc. og mentor hos afdelingen for socialpsykiatri og beskæftigelse, Kompetencecenter Skanderborg

Debat: Hvordan ser en digital sundhedsreform ud?

D. 6/9 kl.14.30 - 15.10: Radisson
Christian Harsløf, direktør, KL, Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner og Morten Freil, direktør, Danske Patienter m.fl.