Revolutionen starter nu – og det bliver fedt!

Peter Hesseldahl, forfatter og redaktør, Mandag Morgen

Du kan se sessionen her>


D. 23/3 kl.13.35-14.15: Store sal

Ja, der er masser at være bekymret over, men af og til er man nødt til at gøre sig den anstrengelse at forestille, hvordan det kan se ud, hvis tingene går godt; hvordan skal vi gøre, hvis de nærmeste årtier skal være et virkeligt fremskridt? Det er inspirerende at tage ja-hatten på til en afveksling – for hvordan skal vi komme videre, hvis ikke vi tror det fører fremad? Det forsøger Peter Hesseldahl at gøre i sin nye bog: Omstilling til fremtiden. 

Oplægsholder

Peter Hesseldahl er redaktør for digital omstilling på Ugebrevet Mandag Morgen.

Hesseldahls arbejde og research har i de seneste år fokuseret på overgangen fra den industrielle økonomi til en ny økonomi, præget af digital teknologi og netværker, og af behovet for at trives med en langt mindre belastning af miljøet.

Nøgleordene for den forandring er platforme, Internet of things, ”smarte” systemer, Big Data, cirkulær økonomi, lærende og intelligente maskiner, og ikke mindst disruption: Det er dybe og hurtige forandringer, og det er afgørende at forstå spillereglerne for at kunne gøre udviklingen til et positivt scenarie.

Hesseldahl har bl.a. kortlagt forandringerne og de strategier, man kan vælge for at imødekomme dem, gennem WE-economy projektet.

 

 

Moderator 

Hans Ravnkjær Larsen er konferencechef hos Dansk IT.